Om klubben

Information

Nakskov Dykkerklub er en sammenslutning mellem Dykkerklubben Søstjernen og Nakskov Sportsdykkerklub.

Dansk Sportsdykker Forbund, der repræsenterer langt de fleste sportsdykker klubber i Danmark, er tilsluttet verdensforbundet for undervandsaktiviteter, også kaldet CMAS

Vores medlemskab af CMAS betyder, at vi er underkastet visse internationale sikkerhedsbestemmelser, men det betyder også, at et sportsdykker bevis udstedt af Nakskov Dykkerklub er internationalt gyldigt.

Nakskov Dykkerklub er åben for alle dykkere med internationale beviser som feks. Padi, SSI, Naui og selvføgelig CMAS.

Kontingent

kr. per år
Aktivt medlem fra 15 år DKK 1000,-
Aktivt juniormedlem fra 8 - 14 år DKK 350,-
Vandtilvænningsmedlem fra 18 år DKK 350,-
Vandtilvænningsmedlem under 18 år DKK 100,-
Støtte medlem DKK 1.000,-

Kontingentbetaling skal foregå halvårligt senest d. 15 april / 15 oktober.

Betaling kan foretages til bankkonto: 0693 2865605176.

Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren.

Træningstider

Træning foregår i Nakskov Idrætcenters nye svømmehal hver søndag fra kl 15:30 - 17:30 i vintersæsonen.

Bestyrelse

Max Sunke
Formand
Claus Henriksen
Næstformand
-II-
Sekretær
Claus Madsen
Kasserer
Martin Thage
Materialeforvalter
Jens Bertelsen
Dykker repræsentant