Kontingent pr. år


                

Aktivt medlem fra 15 år - kr. 1000,-

Aktivt juniormedlem fra 8 - 14 år - kr. 350,-

Vandtilvænningsmedlem fra 18 år - kr. 350,-

Vandtilvænningsmedlem under 18 år - kr. 100,-

Støtte medlem - kr. 1.000,-


Betaling kan foretages til bankkonto: 0693 2865605176.

Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren: claus@mobilblik.dk